ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

9 สิงหาคม 2022

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1 สิงหาคม 2022

ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวต่างประเทศ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการด้านการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโ […]

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

14 สิงหาคม 2020

ประกาศผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน

ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการด้านการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโ […]

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

13 สิงหาคม 2020

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการด้านการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโ […]

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

13 สิงหาคม 2020

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

3 กรกฎาคม 2020

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

19 พฤษภาคม 2020
ติดต่อเรา