ฝ่ายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

24 พฤษภาคม 2022

ฝ่ายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

29 เมษายน 2022

ฝ่ายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

25 เมษายน 2022

ฝ่ายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

8 เมษายน 2022

ฝ่ายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

8 เมษายน 2022

ฝ่ายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

7 เมษายน 2022

โครงสร้างระบบการศึกษาของจีน

ที่มา : วารสาร “วิทย์ไมตรีไทย-จีน” ฉบับเดือนมีนาคม 2565 […]

ฝ่ายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

7 เมษายน 2022

ฝ่ายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

5 เมษายน 2022

ฝ่ายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

5 เมษายน 2022

ฝ่ายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

5 เมษายน 2022

ฝ่ายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

25 มีนาคม 2022

ฝ่ายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

16 มีนาคม 2022

ฝ่ายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

24 กุมภาพันธ์ 2022

โครงการ GROWING TOGETHER: Online Internship Fair 2022

ฝ่ายกงสุล ร่วมกับ สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศ […]

ฝ่ายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

17 ธันวาคม 2021

2021 Online Briefings on Enrollment Policies of Chinese Universities towards AMS (Session II)

การบรรยายออนไลน์เกี่ยวกับนโยบายการรับสมัครนักศึกษาจากปร […]

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

24 มิถุนายน 2021
1 2
ติดต่อเรา