ผลสำรวจความต้องการกำลังคนหลังโควิด-19 ใน 12 อุตฯ ยุทธศาสตร์ของประเทศ ระยะเวลา 5 ปี พบมีความต้องการกำลังคนเรียนจบระดับอุดมศึกษา เกือบ 180,000 ตำแหน่ง

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เปิดเผยว่า สอวช. ภายใต้กำกับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลตำแหน่งงานและสมรรถนะงานที่สำคัญ ซึ่งเป็นที่ต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ ในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2563 - 2567) โดยมุ่งเน้นที่ตำแหน่งงานระดับสูงที่ต้องการผู้สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้ การสำรวจจะครอบคลุมสถานประกอบการที่อยู่ใน...

รายงานความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของจีน ในเรื่อง COVID-19 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

1. กลุ่มผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในเมืองต้าเหลียนและมณฑลซินเจียง ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2563 การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในจีนอยู่ในระดับที่ควบคุมได้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ด้วยการผ่อนคลายมาตรการควบคุมทางสาธารณสุข ส่งผลให้จีนยังคงตรวจพบประชาชนที่ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในลักษณะกลุ่มก้อน (Cluster) โดยเฉพาะในพื้นที่มณฑลทางตะวันออกเฉียงเหนือและมณฑลซินเจียง

ความก้าวหน้าเทคโนโลยีด้านการสำรวจอวกาศของจีนในปี 2563

ตั้งแต่การส่งดาวเทียมดวงแรกของจีน ตงฟางหง หมายเลขหนึ่ง เข้าสู่วงโคจรรอบโลกเมื่อวันที่ 24 เมษายน  2513 หรือราว 13 ปีหลังจากดาวเทียมสปุตนิก 1 ของสหภาพโซเวียต ถูกส่งเข้าสู่วงโคจรรอบโลกในปี 2500 จีนในฐานะเป็นประเทศที่ 5 ที่สามารถส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรรอบโลกสำเร็จ ได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านอวกาศอย่างต่อเนื่อง ในปี 2563 เป็นวาระครบรอบ 50...

รายงานความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของจีน ในเรื่อง COVID19 ประจำเดือนมิถุนายน 2563

1. การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ครั้งที่สองในกรุงปักกิ่ง ในช่วงต้นเดือนมิถุนายน ประชาชนในกรุงปักกิ่งเริ่มกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ บางส่วนเริ่มไม่สวมใส่หน้ากากเมื่อเดินทางออกมาภายนอกบ้าน และวางแผนจองโรงแรมที่พักสำหรับวันหยุดเทศกาล แต่ชาวปักกิ่งก็ต้องกลับมาใช้ชีวิตอย่างหวาดระแวงอีกครั้ง หลายคนยกเลิกแผนการท่องเที่ยว และเริ่มกักตุนอาหารอีกครั้ง เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 กรุงปักกิ่งพบผู้ป่วยติดเชื้อในเมืองเป็นครั้งแรก หลังไม่มีการพบผู้ป่วยติดเชื้อภายในประเทศเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง 56 วัน 

ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวต่างประเทศ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการด้านการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

ประกาศผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน

ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการด้านการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการด้านการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

สรุปถอดความ Way Forward 2020 ครั้งที่ 8 Eastern Economic Corridor of Digital (EECd) #ASEAN Digital...

Digital Park Thailand พื้นที่ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลขั้นสูงของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN Digital Hub) ของ Advance Digital Technology and Innovation โดยการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) เพื่อสร้างขีดความสามารถของการแข่งขันอุตสาหกรรมดิจิทัล ที่จะก่อให้เกิด...

พิธีเปิดการประชุมสมัชชา BCG : โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

อว. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมสมัชชา BCG โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในวันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี...

มหาวิทยาลัยระดับท็อปของโลกในประเทศจีน

มหาวิทยาลัยอันดับต้นๆ ในประเทศจีนหลายแห่ง ก็ไม่น้อยหน้าใครในระดับเวทีโลกนะคะ มาดูกันดีกว่าว่ามีมหาวิทยาลัยไหนน่าสนใจบ้าง หมายเหตุ: จัดอันดับโดย The World University Rankings ปี 2020 #China #Chinese #ChinaUniversity #TopUniversity #StudyinChina #UniversityRanking #CCeducation

เรื่องแนะนำ