หน้าแรก ข้อมูลหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีน

ข้อมูลหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีน

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (MOST)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Ministry of Science and Technology - MOST) ที่อยู่: 15B Fuxing Road, Beijing, China,...

กระทรวงศึกษาธิการ (MOE)

กระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education - MOE) ที่อยู่: 37#Damucang Hutong, Xicheng District, Beijing, China, 100816

กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIIT)

กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ministry of Industry and Information Technology - MIIT) ที่อยู่: 13 Xi Chang’an Road,...

กระทรวงเกษตรและกิจการชนบท (MOA)

กระทรวงเกษตรและกิจการชนบท (Ministry of Agricultural and Rural Affairs - MOA) ที่อยู่: No.11 Nongzhanguan Nanli, Chaoyang...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ (MNR)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ (Ministry of Natural Resources of the People's Republic of China - MNR) ที่อยู่:...

สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์การเกษตร (CAAS)

สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์การเกษตร (Chinese Academy of Agricultural Science - CAAS) ที่อยู่: No.12 Zhongguancun South St.,Haidian District, Beijing,...

สถาบันบัณฑิตวิศวกรรม (CAE)

สถาบันบัณฑิตวิศวกรรม (Chinese Academy of Engineering – CAE) ที่อยู่: 2 BingJiaoKou HuTong, Beijing, China, 100088

สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์ (CAS)

สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์ (Chinese Academy of Sciences - CAS) ที่อยู่: 52 Sanlihe Rd., Beijing, China, 100864

สถาบันบัณฑิตสังคมศาสตร์ (CASS)

สถาบันบัณฑิตสังคมศาสตร์ (Chinese Academy of Social Sciences – CASS) ที่อยู่: 5 Jianguomennei Dajie, Beijing, China, 100732

สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (CAST)

สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (China Association for Science and Technology – CAST) ที่อยู่: 5 Fuxing Rd., Beijing,...

เรื่องแนะนำ