ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

8 มิถุนายน 2020

อู่ฮั่น​ที่ฉันรู้จัก​ ตอนที่​ 9 ลมหนาวที่อู่ฮั่น

อู่ฮั่นแม้จะเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศจีน แต่ […]

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

8 มิถุนายน 2020

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

8 มิถุนายน 2020

อู่ฮั่น​ที่ฉันรู้จัก​ ตอนที่​ 7 ผลไม้เมืองจีน

ประเทศจีนแม้ว่าจะมีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาล มีสภาพภูมิประเ […]

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

8 มิถุนายน 2020

อู่ฮั่น​ที่ฉันรู้จัก​ ตอนที่​ 6 จี่เม่าตลาดชุมชน

มหาวิทยา​ลัยวิทยาศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​หวาจงอาจนับได้ว่า […]

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

8 มิถุนายน 2020

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

8 มิถุนายน 2020

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

8 มิถุนายน 2020

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

8 มิถุนายน 2020

อู่ฮั่นที่ฉันรู้จัก​ ตอนที่​ 2 ฤดูที่แตกต่าง

อู่​ฮั่นขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่มีอากาศแปรปรวนมากเมืิองห […]

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

8 มิถุนายน 2020

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

8 มิถุนายน 2020
ติดต่อเรา