ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

29 เมษายน 2022

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

16 มีนาคม 2022

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

24 กุมภาพันธ์ 2022

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

30 พฤศจิกายน 2021

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

8 พฤศจิกายน 2021

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

20 พฤษภาคม 2021

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

20 พฤษภาคม 2021

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

19 มกราคม 2021

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi’an Jiaotong University : XJTU)

สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน […]

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

19 มกราคม 2021

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

18 มกราคม 2021

ทุนการศึกษา ANSO Scholarship 2021

Background ทุนการศึกษา ANSO เป็นทุนที่เปิดโอกาสให้นักศึ […]

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

27 พฤศจิกายน 2020
ติดต่อเรา