ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

8 มิถุนายน 2021

ถอดรหัสอุตสาหกรรม 7+4 ของกว่างซี ไทยได้โอกาสหรือไม่ – ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (Thailand Business Information Center in China)

ไฮไลท์ เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงเดินหน้าส่งเสริมและบ่มเ […]

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

17 สิงหาคม 2020
ติดต่อเรา