ฝ่ายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

30 มิถุนายน 2022

วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน พฤษภาคม 2565

วารสาร “วิทย์ไมตรีไทย-จีน” ฉบับเดือนพฤษภาคม 2565“สถาบัน […]

ฝ่ายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

30 พฤษภาคม 2022

วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน เมษายน 2565

วารสาร “วิทย์ไมตรีไทย-จีน” ฉบับเดือนเมษายน 2565“สถาบันบ […]

ฝ่ายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

29 เมษายน 2022

วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน มีนาคม 2565

วารสาร “วิทย์ไมตรีไทย-จีน” ฉบับเดือนมีนาคม 2565 “ระบบกา […]

ฝ่ายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

1 เมษายน 2022

ฝ่ายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

25 กุมภาพันธ์ 2022

ฝ่ายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

4 กุมภาพันธ์ 2022

วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน ธันวาคม 2564

วารสาร “วิทย์ไมตรีไทย-จีน” ฉบับเดือนธันวาคม 2564 “100 เ […]

ฝ่ายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

4 มกราคม 2022

วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน พฤศจิกายน 2564

วารสาร “วิทย์ไมตรีไทย-จีน” ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2564 “บัน […]

ฝ่ายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

3 ธันวาคม 2021

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

4 พฤศจิกายน 2021

วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน กันยายน 2564

วารสาร “วิทย์ไมตรีไทย-จีน” ฉบับเดือนกันยายน 2564 การศึก […]

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

2 ตุลาคม 2021

วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน สิงหาคม 2564

วารสาร “วิทย์ไมตรีไทย-จีน” ฉบับเดือนสิงหาคม 2564 รถไฟคว […]

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

21 กันยายน 2021

วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน กรกฎาคม 2564

วารสาร “วิทย์ไมตรีไทย-จีน” ฉบับเดือนกรกฎาคม 2564 การศึก […]

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

26 กรกฎาคม 2021

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

6 กรกฎาคม 2021

วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน พฤษภาคม 2564

วารสาร “วิทย์ไมตรีไทย-จีน” ฉบับเดือนพฤษภาคม 2564 การสำร […]

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

22 มิถุนายน 2021

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

3 พฤษภาคม 2021

วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน มีนาคม 2564

“การประชุมสองสภา”และ “ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งช […]

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

7 เมษายน 2021

วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน กุมภาพันธ์ 2564

วารสาร “วิทย์ไมตรีไทย-จีน” ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็ […]

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

1 มีนาคม 2021

วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน มกราคม 2564

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปัก […]

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

1 กุมภาพันธ์ 2021
ติดต่อเรา