เงินหยวนดิจิทัล เทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนบทบาทของจีนในโลกการเงิน

ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 การแพร่ะระบาดของไวรัส COVID-19 สร้างผลกระทบอย่างรุนแรงทุกพื้นที่ทั่วโลก ขณะที่นานาประเทศกำลังหาทางแก้ปัญหาให้ผ่านพ้นวิกฤติดังกล่าว มีหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญของปีกำลังเกิดขึ้น คือ การทดลองใช้เงินหยวนดิจิทัล (Digital Currency Electronic Payment หรือ DC/EP) ในประเทศจีน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีทางการเงินที่อาจนำความเปลี่ยนแปลงมาสู่ความสัมพันธ์ระหว่างเงินตรา อำนาจทางเศรษฐกิจ และภูมิรัฐศาสตร์ของโลก

New Infrastructure แผนการสู่ความเป็นมหาอำนาจทางเทคโนโลยีของจีน

ในปี 2563 เศรษฐกิจจีนเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงจากหลายปัจจัยตั้งแต่ มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้เศรษฐกิจโลกเข้าสู่สภาวะถดถอย สงครามการค้ากับสหรัฐฯ ตลอดจนถึงความตึงเครียดจากการแข่งขันด้านเทคโนโลยีกับสหรัฐฯ ล้วนเป็นปัจจัยกระตุ้นให้รัฐบาลจีนเร่งดำเนินนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบจากการพึ่งพาการส่งออกและเทคโนโลยีของต่างชาติ ไปสู่การพึ่งพาตนเองทั้งด้านการบริโภคภายในประเทศ และเร่งพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของตนเอง โดยเฉพาะ ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) การผลิตอัจฉริยะ (Smart Manufacturing) วิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health and Life...

สำเร็จ! จีนส่งดาวเทียม ‘เป่ยโต่ว’ ดวงสุดท้าย ระบบนำทางฝีมือจีนสมบูรณ์พร้อม

(แฟ้มคลิปวิดีโอซินฟัว : การส่งดาวเทียมดวงสุดท้ายของระบบดาวเทียมนำทางเป่ยโต่วจากศูนย์ปล่อยดาวเทียมซีชาง มณฑลซื่อชวนทางจีนตะวันตกเฉียงใต้ วันที่ 23 มิ.ย. 2020) ซีชาง, 23 มิ.ย. (ซินหัว) — จีนส่งดาวเทียมดวงสุดท้ายของระบบดาวเทียมนำทางเป่ยโต่ว (BDS) จากศูนย์ปล่อยดาวเทียมซีชาง มณฑลซื่อชวน (เสฉวน) ทางตะวันตกเฉียงใต้ เมื่อ...

เรียนและเลียนแบบขงจื๊อ วิธีคิดและทำของบริษัทจีน จนเป็นมหาอำนาจโลก

จีนคือมหาอำนาจของโลกที่ไทยต้องพึ่งพาในหลายด้าน เรื่องของจีนคือทางหลักที่ต้องศึกษาและทำความเข้าใจ รัฐบาลจีนพัฒนาประเทศแบบก้าวกระโดดได้อย่างไร จีนมองไปข้างหน้าอย่างไร โดยเฉพาะเรื่อง AI ที่จีนวางแผนจะเป็นที่หนึ่งในปี 2030 ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร นักธุรกิจ และคนทำงาน เรียนรู้อะไรได้บ้างจากสตาร์ทอัพและบริษัทจีน หรือผู้ประกอบการจีนที่มีกลยุทธ์และวิธีคิดไม่เหมือนกับผู้ประกอบการจากฝั่งตะวันตก เคน นครินทร์ คุยกับ ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร อาจารย์และนักเขียน เจ้าของหนังสือ China...

เรื่องแนะนำ