เปิดตัวเลขการลงทุน R&D รอบสำรวจปี 2562 พร้อมคาดการณ์การลงทุนภายหลังสถานการณ์ COVID-19

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยตัวเลขการลงทุนวิจัยและพัฒนา (R&D) โดยรวมของไทย ดังนี้ • ในปี 2561 (ผลสำรวจรอบการสำรวจปี 2562) ประเทศไทยมีการลงทุนด้าน R&D...

เรื่องแนะนำ