ฝ่ายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

30 มิถุนายน 2022

วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน พฤษภาคม 2565

วารสาร “วิทย์ไมตรีไทย-จีน” ฉบับเดือนพฤษภาคม 2565“สถาบัน […]

ฝ่ายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

30 พฤษภาคม 2022

ฝ่ายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

12 พฤษภาคม 2022

วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน เมษายน 2565

วารสาร “วิทย์ไมตรีไทย-จีน” ฉบับเดือนเมษายน 2565“สถาบันบ […]

ฝ่ายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

29 เมษายน 2022

วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน มีนาคม 2565

วารสาร “วิทย์ไมตรีไทย-จีน” ฉบับเดือนมีนาคม 2565 “ระบบกา […]

ฝ่ายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

1 เมษายน 2022

ฝ่ายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

20 มีนาคม 2022

ฝ่ายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

16 มีนาคม 2022

ฝ่ายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

24 กุมภาพันธ์ 2022

ฝ่ายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

20 กุมภาพันธ์ 2022
1 2
ติดต่อเรา