ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

15 ตุลาคม 2021

วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน กันยายน 2564

วารสาร “วิทย์ไมตรีไทย-จีน” ฉบับเดือนกันยายน 2564 การศึก […]

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

2 ตุลาคม 2021

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

6 กรกฎาคม 2021

วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน พฤษภาคม 2564

วารสาร “วิทย์ไมตรีไทย-จีน” ฉบับเดือนพฤษภาคม 2564 การสำร […]

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

22 มิถุนายน 2021

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

2 มิถุนายน 2021
ติดต่อเรา