Way Forward 2021 ครั้งที่ 4 “ความก้าวหน้าการศึกษาด้านเทคโนโลยีจีน”

สภาพแวดล้อมการเรียน ความพร้อมของเครื่องมือทำวิจัย สังคม […]

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

22 มีนาคม 2021

Way Forward 2021 ครั้งที่ 3 “เรียนต่อจีนด้านวิศวกรรมศาสตร์”

คำแนะนำการเรียนต่อจีนด้านวิศวกรรมศาสตร์ 1) ศึกษาข้อมูลอ […]

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

18 มีนาคม 2021

Way Forward 2021 ครั้งที่ 2 “ดิจิทัลหยวน เงินในอนาคต”

การสัมมนาออนไลน์ Way Forward 2021“ดิจิทัลหยวน เงินในอนา […]

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

4 มีนาคม 2021

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

28 มกราคม 2021

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

24 ธันวาคม 2020

Way Forward 2020 ครั้งที่ 12 “อัพเดทภาวะเศรษฐกิจมณฑลเหอเป่ย”

Way Forward ครั้งที่ 12“อัพเดทภาวะเศรษฐกิจมณฑลเหอเป่ย”ว […]

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

24 ธันวาคม 2020

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

22 ตุลาคม 2020

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

10 กันยายน 2020

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

20 สิงหาคม 2020

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

15 กรกฎาคม 2020

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

1 มิถุนายน 2020

Way Forward 2020 ครั้งที่ 1 : โลกและสังคมไทยหลังโควิด-19

19 พฤษภาคม 2563 – ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอั […]

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

25 พฤษภาคม 2020
ติดต่อเรา