ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

30 พฤศจิกายน 2022

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

21 พฤศจิกายน 2022

โครงการประกวดภาพถ่าย “จีน-ไทย ชวนไปเที่ยวทิพย์”

โครงการประกวดภาพถ่าย “จีน-ไทย ชวนไปเที่ยวทิพย์” ขอบเขตข […]

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6 กันยายน 2022

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

26 สิงหาคม 2022

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

26 สิงหาคม 2022

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

22 สิงหาคม 2022

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20 สิงหาคม 2022

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10 สิงหาคม 2022

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

21 กรกฎาคม 2022

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

18 มิถุนายน 2022

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3 มิถุนายน 2022

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

24 พฤษภาคม 2022

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

12 พฤษภาคม 2022
1 2 23
ติดต่อเรา