ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

19 มกราคม 2021

โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (Plagiarism) สำหรับวิทยานิพนธ์ ผลงานวิจัย บทความทางวิชาการวิจัย สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน

โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการที่นิยมใช้ในจีน มี 2 โปรแกรม คือ โปรแกรม Academic Misconduct Literature Check System (AMLC) และ โปรแกรม Paperpass (PP)

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

19 มกราคม 2021

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

12 มกราคม 2021

ทุนการศึกษา ANSO Scholarship 2021

Background ทุนการศึกษา ANSO เป็นทุนที่เปิดโอกาสให้นักศึ […]

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

27 พฤศจิกายน 2020
ติดต่อเรา