ที่ตั้งหน่วยงาน

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง
รหัสไปรษณีย์: 100600

เบอร์ติดต่อ

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง
โทรศัพท์ : 86-10-8531-8790
โทรสาร : 86-10-8531-8791

อีเมล์

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง
อีเมล์ : beijing_mhesi@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.stsbeijing.org