ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

ประกาศ ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก ตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง
ประกาศ ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกข้อเขียน ตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง
ฝ่ายวิทยาศาสตร์ฯ สอท.กรุงปักกิ่ง พร้อมพันธมิตร ระดมผู้เชี่ยวชาญไทย-จีน ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหารือความร่วมมือแก้ปัญหาความยากจนไทย-จีน ในพื้นที่กว่างซีจ้วง
วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน มิถุนายน 2565
Way Forward 2022 “Thai-Chinese Students Connection”
previous arrow
next arrow

S&T Daily

ข่าววิทยาศาสตร์รอบสัปดาห์ของจีน โดย กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จีน

Update จีนรอบด้าน

บทความจาก ThaibizChina.com

ติดต่อเรา