บุคลากร

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

นางสาวพสุภา ชินวรโสภาค

อัครราชทูตที่ปรึกษา
ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำการ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง
24 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน