บุคลากร
ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

100778518_964149530682986_885472246112452608_n

นางสาวพสุภา ชินวรโสภาค

อัครราชทูตที่ปรึกษา
ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำการ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง 24 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน
157898518_462199861563138_8165211572205839681_n

นางสาวบุษรินทร์ เณรแก้ว

ผู้ช่วยดำเนินงานฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ด้านการอุดมศึกษา)
156815323_935743523632336_607738399993993538_n

นางสาวน้ำทิพย์ ทองทิพย์

ผู้ช่วยดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา