วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน ธันวาคม 2563

วารสาร “วิทย์ไมตรีไทย-จีน” ฉบับเดือนธันวาคม 2563
“9 ก้าวพัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจีน ปี 2020”

เนื้อหาประกอบด้วย

  • โควิด-19 : เทคโนโลยีป้องกันโควิด-19 , วัคซีนโควิด-19
  • เทคโนโลยี 5G
  • โครงการอวกาศจีน : ฉางเอ๋อ-5 , เทียนเวิ่น-1
  • โครงสร้างพื้นฐานจีนในปัจจุบัน
  • “เป่ยโต่ว-3” ระบบดาวเทียมนำทาง
  • ดวงอาทิตย์เทียม
  • “จิ่วจาง” ต้นแบบคอมพิวเตอร์ควอนตัม
  • “หัวหลง-1” โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เทคโนโลยีจีน
  • เงินหยวนดิจิทัล

กดเพื่อดาวน์โหลดวารสาร

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]