วารสาร “วิทย์ไมตรีไทย-จีน” ฉบับเดือนธันวาคม 2563
“9 ก้าวพัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจีน ปี 2020”

เนื้อหาประกอบด้วย

  • โควิด-19 : เทคโนโลยีป้องกันโควิด-19 , วัคซีนโควิด-19
  • เทคโนโลยี 5G
  • โครงการอวกาศจีน : ฉางเอ๋อ-5 , เทียนเวิ่น-1
  • โครงสร้างพื้นฐานจีนในปัจจุบัน
  • “เป่ยโต่ว-3” ระบบดาวเทียมนำทาง
  • ดวงอาทิตย์เทียม
  • “จิ่วจาง” ต้นแบบคอมพิวเตอร์ควอนตัม
  • “หัวหลง-1” โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เทคโนโลยีจีน
  • เงินหยวนดิจิทัล

กดเพื่อดาวน์โหลดวารสาร

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

File File size Downloads
วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน ฉบับเดือนธันวาคม 2563 4 MB 474