จีนทุ่มเงิน 9.31 แสนล้านหยวน พัฒนาการศึกษาอย่างสมดุล ช่วงปี 2016-2020

(แฟ้มภาพซินหัว : ชั้นเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแห่งหนึ่งของกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน วันที่ 1 มี.ค. 2021)

ปักกิ่ง, 14 มี.ค. (ซินหัว) — กระทรวงการคลังของจีน เปิดเผยว่าจีนจัดสรรเงิน 9.31 แสนล้านหยวน (ราว 4.39 ล้านล้านบาท) เพื่อเดินหน้าการพัฒนาที่สมดุลของการศึกษาภาคบังคับระหว่างดำเนินแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับที่ 13 (2016-2020)

ช่วง 5 ปีที่ผ่านมา จีนได้จัดสรรเงินภายใต้กลไกการประกันค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาภาคบังคับในเมืองและชนบททั้งหมด 5.87 แสนล้านหยวน (ราว 2.76 ล้านล้านบาท)

ปี 2020 มีนักเรียนในระบบการศึกษาภาคบังคับที่ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในโรงเรียนราว 154 ล้านคน และมีนักเรียนจากครอบครัวยากจนที่ได้รับเงินช่วยเหลือการดำรงชีพรวม 25 ล้านคน

ช่วงปี 2016-2020 จีนจัดสรรเงินเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนในพื้นที่ยากไร้ รวมถึงการปรับใช้สารสนเทศในการศึกษา ทั้งหมด 1.63 แสนล้านหยวน (ราว 7.69 แสนล้านบาท)

ช่วงเวลาเดียวกันนี้ จีนจัดสรรเงินเป็นแรงจูงใจนำร่องหลายเขตอีก 1.03 แสนล้านหยวน (ราว 4.86 แสนล้านบาท) ขณะพยายามพัฒนาภาวะโภชนาการของเด็กๆ ในพื้นที่ยากไร้

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :

Xinhua

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]