• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • วัคซีนโควิด-19 ฉีดไปเท่าไหร่แล้ว ? แต่ละประเทศจองเท่าไหร่ ? ของที่ไหนบ้าง ? ป…

วัคซีนโควิด-19 ฉีดไปเท่าไหร่แล้ว ? แต่ละประเทศจองเท่าไหร่ ? ของที่ไหนบ้าง ? ป…

?วัคซีนโควิด-19
ฉีดไปเท่าไหร่แล้ว ?
แต่ละประเทศจองเท่าไหร่ ?
ของที่ไหนบ้าง ? ?ประมวลข้อมูลโดย
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ?ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2464ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]