• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ประเท…

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ประเท…

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ
โควิด-19
ณ วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564

????ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 28,734 ราย
(เพิ่มขึ้น 77 ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 32 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 19 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 26 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 16,040 ราย)

เสียชีวิตรวม 94 ราย (วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 27,239 ราย(94.80%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 103 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 1,401 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
32 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก กรุงเทพฯ(20) สมุทรปราการ(3) ปทุมธานี(2) สมุทรสาคร(7)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 19 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพ(8) นนทบุรี(1) ชลบุรี(6) และ สมุทรปราการ(4) มีรายละเอียดดังนี้
– จากประเทศเกาหลีใต้ 1 ราย
– จากประเทศสหรัฐอเมริกา 3 ราย
– จากประเทศสวีเดน 1 ราย
– จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 2 ราย
– จากประเทศรัสเซีย 1 ราย
– จากประเทศบัลแกเรีย 1 ราย
– จากประเทศเอธิโอเปีย 1 ราย
– จากประเทศอินเดีย 2 ราย
– จากประเทศคูเวต 1 ราย
– จากประเทศฮังการี 6 ราย

? สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 127 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.7 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 102 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 80.6)
– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 63,647 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 562,012 ราย
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 11.9 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 62,631 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 11 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 116 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 151 ของโลก

? สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,377 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 23 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,206 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 340,642 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 1,199 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 2,147 ราย
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 8 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 49 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 4 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 0 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม


ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]