วัดว่านโฝซื่อ เมืองเหยียนอัน มณฑลส่านซี

#เหยียนอัน延安 #วัดว่านโฝซื่อ万佛寺
ในเมืองเหยียนอัน(延安)มณฑลส่านซี(陕西)มีถ้ำหินพุทธศาสนาแห่งหนึ่งที่เริ่มขุดก่อนราชวงศ์สุย(隋朝) มีชื่อว่า ว่านโฝซื่อ(万佛寺) มีความหมายว่า วัดที่มีพระพุทธรูปหมื่นองค์ มีประวัติยาวนานกว่า 1,500 ปีแล้ว นับเป็น 1 ใน 4 ถ้ำหินพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในตอนเหนือของมณฑลส่านซี

เมืองเหยียนอันมีประชากรไม่มากนัก ซึ่งในเมืองมีแค่ 5 แสนกว่าคน ทั้งเมืองก็รู้สึกเงียบสงบอยู่แล้ว และเมื่อมาถึงวัดว่านโฝซื่อ จะรู้สึกสงบจิตสงบใจลงได้มากยิ่งขึ้น

วัดว่านโฝซื่อสร้างอยู่บนภูเขาชิงเหลียงซาน(清凉山) ในตัวเมือง มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก ว่ากันว่ามีพระพุทธรูปขนาดต่างๆรวมกว่า 10,000 องค์ทีเดียว พระพุทธรูปบางองค์ยังคงรักษาไว้อย่างสมบูร์ ยังคงความสวยงามเหมือนเดิมอยู่ งานแกะสลักประณีตมาก อรัญญาชอบมากๆๆ

ในยามค่ำคืน เมื่อเปิดแสงไฟหลากสีแล้ว วัดโบราณแห่งนี้จะมีความงดงามอีกแบบหนึ่ง ดูลี้ลับและยิ่งใหญ่ มีคนยกย่องว่า เป็นวังโปตาลาเล็กในส่านซี (ซึ่งวังโปตาลาเป็นวังที่มีชื่อเสียงด่งดังในเมืองลาซาของทิเบต)

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
รู้จีนตามอรัญญา

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]