• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • มาถึงเมืองหนันหนิงแล้ว นอกจากทำงาน ยังต้องชิมอาหารอร่อยๆ ซึ่งถนนจงซานเป็นถนนอาห…

มาถึงเมืองหนันหนิงแล้ว นอกจากทำงาน ยังต้องชิมอาหารอร่อยๆ ซึ่งถนนจงซานเป็นถนนอาห…

มาถึงเมืองหนันหนิงแล้ว นอกจากทำงาน ยังต้องชิมอาหารอร่อยๆ ซึ่งถนนจงซานเป็นถนนอาหารที่มีชื่อเสียงมากของนครหนันหนิงค่ะ ไม่เพียงมีอาหารพื้นบ้าน และยังมีอาหารพื้นที่ต่างๆ ของจีนด้วย อรัญญาได้ชิมหลายอย่างนะคะ ชอบมากค่ะ

[fb_vid id=”286543526187068″]

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
รู้จีนตามอรัญญา

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]