• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • สรุป กรณี “จีนอนุญาตเดินทางจากไทยเข้าจีนได้ แต่เฉพาะบางจุดประสงค์ และต้องได้รับว…

สรุป กรณี “จีนอนุญาตเดินทางจากไทยเข้าจีนได้ แต่เฉพาะบางจุดประสงค์ และต้องได้รับว…

สรุป กรณี “จีนอนุญาตเดินทางจากไทยเข้าจีนได้ แต่เฉพาะบางจุดประสงค์ และต้องได้รับวัคซีนโควิดที่ผลิตโดยจีนแล้วเท่านั้น”
.

เริ่มมีคนพูดถึงและถามเหมือนกันสำหรับกรณีจีนเปิดให้เดินทางจากไทยเข้าจีนได้ ถ้าหากเป็นผู้ได้รับการฉีด “วัคซีน COVID-19 ที่ผลิตโดยจีน เป็นของบ.จีน” รียบร้อยแล้ว อ้ายจงเลยอยากสรุปและอธิบายถึงเรื่องนี้อีกครั้ง

.

ทางสถานทูตจีนประจำประเทศไทยได้ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของสถานทูตเกี่ยวกับประเด็นนี้ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
.
1. เริ่มให้เดินทางจากไทยเข้าจีน ตามรายละเอียดของประกาศฉบับนี้ ตั้งแต่ 15 มีนาคม 2564 โดยมีเงื่อนไขหลักๆ คือ “ได้รับวัคซีน COVID-19 ที่ผลิตโดยจีน”
.
2. จากข้อ 1 ต้องมีจุดประสงค์ในการเดินทางเข้าจีนเข้าข่ายต่อไปนี้

– เป็นชาวต่างชาติและครอบครัวของคนนั้น ที่ต้องการเดินทางเข้าจีนเพื่อเดินทางไปทำงานที่จีน โดยยื่นเอกสารชอวีซ่าตามที่เป็นไปตอนก่อนเกิดเหตุระบาด

– เป็นชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางไปเยี่ยมญาติซึ่งเป็นคนจีนหรือคนต่างชาติที่ได้รับใบอนุญาตพำนักถาวรในจีน เช่น คู่สมรส พ่อแม่ ลูก และญาติสนิทอื่นๆ โดยมีเหตุผลในเรื่องของความเร่งด่วน การดูแลยามเจ็บป่วย การจัดงานศพ เป็นต้น

– ถือวีซ่าธุรกิจ APEC business ที่ยังไม่หมดอายุ โดยนำวีซ่า APEC ไปยื่นขอวีซ่าธุรกิจเข้าจีนได้
.
3. เอกสารต่างๆ และรายละเอียดในการขอวีซ่าเข้าจีน ตามเคสที่กล่าวมาข้างต้น สามารถติดต่อสถานทูตจีนเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้
.
4. แม้ได้วีซ่ามาแล้ว แต่เวลาชึ้นเครื่องบินเพื่อเดินทางเข้าจีน ผู้เดินทาง ต้องมีผลตรวจโควิดเพื่อแสดงว่าไม่เป็นผู้มีเชื้อโควิด โดยประกอบไปด้วยผลตรวจกรดนิวคลีอิก (Nucleic acid) และ IgM antibody test

ดูรายละเอียดจากต้นฉบับบนเว็บไซต์สถานทูตจีนประจำประเทศไทย ได้ที่

http://www.chinaembassy.or.th/eng/sgxw/t1861833.htm

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน #ชีวิตในจีน

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]