• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 ประเทศ…

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 ประเทศ…

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ
โควิด-19
ณ วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564

????ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 27,876 ราย
(เพิ่มขึ้น 73 ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 22 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 7 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 44 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 15,492 ราย)

เสียชีวิตรวม 91 ราย (วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 26,663 ราย(95.65%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 65 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 1,122 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
22 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก กรุงเทพฯ(8) สมุทรสาคร(8) นครปฐม(1) ปทุมธานี (1) นนทบุรี(1) สมุทรปราการ(1) ชลบุรี(1) ราชบุรี(1)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 7 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพ(2) นนทบุรี(2) สมุทรปราการ(2) และ ชลบุรี(1) มีรายละเอียดดังนี้
– จากประเทศเยอรมนี 1 ราย
– จากประเทศเบลเยียม 1 ราย
– จากประเทศกาตาร์ 1 ราย
– จากประเทศโปแลนด์ 1 ราย
– จากประเทศเดนมาร์ก 1 ราย
– จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
– จากประเทศฮังการี 1 ราย

? สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 123.8 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.7 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 99.7 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 80.6)
– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 39,496 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 555,314 ราย
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 11.6 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 47,009 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 11 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 116 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 151 ของโลก

? สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,212 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 9 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,204 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 333,040 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 1,327 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,690 ราย
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 3 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 49 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 4 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 0 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม


ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]