• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันพุธ 17 มีนาคม 2564 ประเทศไทย ผู…

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันพุธ 17 มีนาคม 2564 ประเทศไทย ผู…

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ
โควิด-19
ณ วันพุธ 17 มีนาคม 2564

????ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 27,402 ราย
(เพิ่มขึ้น 248 ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 79 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 6 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 163 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่15,310 ราย)

เสียชีวิตรวม 88 ราย (วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 26,339 ราย(96.12%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 40 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 975 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
79 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก สมุทรสาคร(26) นครปฐม(13) ตาก(9) เพชรบุรี (2) สุพรรณบุรี(3) นนทบุรี(1) สมุทรปราการ(3) ราชบุรี(5)
ปทุมธานี(1) กรุงเทพฯ(13) ศรีสะเกษ(1) สงขลา(2)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 6 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพ(6) มีรายละเอียดดังนี้
– จากประเทศไนจีเรีย 1 ราย
– จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 3 ราย
– จากประเทศอินโดนีเซีย 1 ราย
– จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย

? สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 121 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.68 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 97.7 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 80.7)
– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 52,650 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 549,367 ราย
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 11.4 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 28,869 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 11 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 115 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 152 ของโลก

? สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,162 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 15 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,203 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 326,034 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 1,063 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,430 ราย
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 48 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 6 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 3 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม


ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]