• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • สถานการณ์ตลาดรถยนต์พลังงานใหม่ในจีนปี 2563 และแนวโน้มในอนาคต เมื่อเดือนมกราคม 2…

สถานการณ์ตลาดรถยนต์พลังงานใหม่ในจีนปี 2563 และแนวโน้มในอนาคต เมื่อเดือนมกราคม 2…

สถานการณ์ตลาดรถยนต์พลังงานใหม่ในจีนปี 2563 และแนวโน้มในอนาคต

เมื่อเดือนมกราคม 2564 สมาคมผู้ผลิตรถยนต์จีน (CHINA ASSOCIATION OF AUTOMOBILE MANUFACTURERS – CAAM) ได้รายงานว่ายอดขายรถยนต์พลังงานใหม่ (New Energy Vehicle-NEV) ของจีนปี 2563 เติบโตร้อยละ 10.9 เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยมียอดขายอยู่ที่ 1.37 ล้านคัน สวนทางกับยอดขายรถยนต์ในภาพรวมทั้งปี 2563 ของจีนที่ลดลงร้อยละ 1.9 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งมียอดขายในภาพรวมอยู่ที่ 25.31 ล้านคัน สาเหตุหลักของยอดขายรถยนต์ที่ลดลงเนื่องจากตลาดรถยนต์ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในช่วงต้นปี 2563 ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของยอดขายรถยนต์ NEV ดังกล่าว ส่วนหนึ่งมาจากนโยบายภาครัฐให้เงินอุดหนุนผู้ซื้อรถ NEV และยังเป็นไปตามแผนของรัฐบาลจีนที่ต้องการให้ยอดขายรถยนต์พลังงานใหม่มีสัดส่วนอย่างน้อยร้อยละ 25 ของยอดขายรถยนต์ในภาพรวมภายในปี 2568
ยุทธศาสตร์และการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ของจีน

เมื่อปลายปี 2563 ที่ผ่านมา สภาแห่งรัฐจีนได้ออกมาเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ NEV ปี 2564 – 2578 ซึ่งมุ่งมั่นผลักดันให้จีนเป็นประเทศที่ทรงอิทธิพลด้านยานยนต์พลังงานใหม่ โดยมียุทธศาสตร์ที่สำคัญ 5 ประการ คือ การเพิ่มขีดความสามารถด้านนวัตกรรม การสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานสำหรับรถยนต์ NEV เร่งการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง การวางระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์ และการเพิ่มความร่วมมือระหว่างประเทศรวมทั้งการเปิดกว้างให้กับผู้ลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น โดยมีเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมที่จะเพิ่มสัดส่วนยอดขายรถยนต์ NEV ภายในปี 2568 ทั้งนี้ ในปี 2564 รัฐบาลจีนมีแผนจะลดเงินอุดหนุนให้กับผู้ซื้อรถยนต์ NEV ลงอีกร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปี 2563 ตามที่กระทรวงการคลังจีนได้ออกมาให้ข่าวเมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยในปี 2563 รัฐบาลได้ให้เงินช่วยเหลือสำหรับผู้ซื้อรถยนต์ NEV อยู่ที่ 16,200 -22,500 หยวน (ประมาณ 2,500 -3,500 เหรียญสหรัฐฯ) บนเงื่อนไขว่าต้องเป็นรถยนต์ NEV ที่มีระยะการวิ่งไม่ต่ำกว่า 300 กม.ต่อการชาร์จไฟ 1 ครั้ง และมีเงินอุดหนุนรถยนต์ไฮบริดจ์อยู่ที่ 8,500 หยวนต่อคัน โดยต้องมีระยะการวิ่งเมื่อใช้พลังงานไฟฟ้าได้ไม่ต่ำกว่า 50 กม. และคาดว่ารัฐบาลจีนจะใช้นโยบายอุดหนุนภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ NEV ไปจนถึงสิ้นปี 2565

แนวโน้มตลาดรถยนต์ NEV ปี 2564

ในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา รถยนต์ NEV ประสบความสำเร็จในด้านการขายอย่างเกินความคาดหมาย เช่น บริษัท Weilai เจ้าของแบรนด์ NIO มียอดการส่งมอบรถยนต์ NEV เพิ่มขึ้นร้อยละ 352.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า รวมทั้งมียอดการส่งมอบรถยนต์รายเดือนสูงสุดติดต่อกันเป็นระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 สัญญาณความร้อนแรงในด้านการแข่งขันของอุตสาหกรรมรถยนต์ NEV ในจีนเริ่มปรากฏตั้งแต่ช่วงครึ่งปีหลังของปี 2563 ในขณะที่ยอดขายรถยนต์ทั่วโลกต่างก็มีตัวเลขลดลง แต่รถยนต์ NEV ในจีนกลับมียอดขายที่เพิ่มขึ้น และมีรูปแบบหรือช่องทางการขายที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นรูปแบบการตลาดออนไลน์ เช่น มีการถ่ายทอดสดส่งเสริมการขาย และ คลิปวีดีโอแนะนำรถสั้นๆ สร้างกลุ่มวีแชท มีการพูดคุยถามตอบกับลูกค้า ใช้ภาษาถิ่นในการทำการตลาด รวมทั้งมีแอพพลิเคชั่นเพื่อสนับสนุนการบริการหลังการขาย และการสอนการใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งถึงแม้จะเจอผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษัทรถยนต์หลาย ๆ บริษัทในจีนก็ยังสามารถปรับตัวและให้บริการลูกค้าด้วยช่องทางออนไลน์ได้

จะเห็นว่าการขยายตัวของตลาดรถยนต์ NEV ในจีนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องมาจากการสนับสนุนของรัฐบาล การปรับตัวเปลี่ยนแปลงและการลงทุนจากผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศ ความก้าวหน้าในเทคโนโลยีแบตเตอรี่ การพัฒนาของยานยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ โครงสร้างพื้นฐานที่รองรับและผู้บริโภคที่เปิดใจรับมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันจีนมีรถยนต์ NEV หลากหลายแบรนด์ที่กำลังเติบโตขึ้น โดยแต่ละบริษัทต่างมีความโดดเด่นในเรื่องของสินค้าและเทคโนโลยีของตนเอง ช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมรถยนต์ NEV ในประเทศจีนให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด ซึ่งอุตสาหกรรมยานยนต์ก็เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สำคัญของไทยทั้งด้านการผลิต การส่งออก และการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ การปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงไปสู่รถยนต์พลังงานทางเลือกของภาคอุตสาหกรรมยานยนต์จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการไทยที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทานดังกล่าวต้องคำนึงถึง ขณะที่ภาครัฐก็ต้องมีส่วนช่วยสนับสนุนเพื่อให้ภาคเอกชนไทยสามารถแข่งขันได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปในอนาคต

ที่มา: http://www.gov.cn/zhengce/content/202011/02/content_5556716.htm
http://www.caam.org.cn/chn/1/cate_3/con_5232917.html
https://www.yicai.com/news/100951202.html

ขอบคุณภาพจาก
https://electricvehicleweb.in/nio-first-electric-sedan-tesla-challenger-launch-details/

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจ Beijing Story by Keng

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]