ร่วมงาน China International Import Expo 2020 ไปชมพื้นที่แสดงสินค้าไทย โดยกรมส่งเ…

ร่วมงาน China International Import Expo 2020 ไปชมพื้นที่แสดงสินค้าไทย โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ และหอการค้าไทยในจีน ในโซนสินค้าเกษตรและอาหาร Hall 2.1 กันครับ❤️?❤️ #CIIE2020

[fb_vid id=”3367739469996961″]

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจ Beijing Story by Keng

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]