• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 ประเทศไทย…

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 ประเทศไทย…

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ
โควิด-19
ณ วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564

????ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 28,863 ราย
(เพิ่มขึ้น 42 ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 19 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 16 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศ ทางเส้นทางธรรมชาติ 2 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 5 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 16,062 ราย)

เสียชีวิตรวม 94 ราย (วันนี้ไม่มีรายงาน
ผู้เสียชีวิต)
รักษาหายป่วยแล้ว 27,426 ราย(95.02%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 47 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 1,343 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
19 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก กรุงเทพฯ(8) สมุทรสาคร(8) สมุทรปราการ(3)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 16 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพ(7) สมุทรปราการ(2) ชลบุรี(4) ตาก(2) และ นราธิวาส(1) มีรายละเอียดดังนี้
– จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย
– จากประเทศปากีสถาน 1 ราย
– จากประเทศเนเธอร์แลนด์ 1 ราย
– จากประเทศมาเลเซีย 2 ราย
– จากประเทศกาตาร์ 1 ราย
– จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
– จากประเทศเอธิโอเปีย 1 ราย
– จากประเทศแคนาดา 1 ราย
– จากประเทศตุรกี 1 ราย
– จากประเทศซูดาน 1 ราย
– จากประเทศเซเชลส์ 1 ราย
– จากประเทศเซาท์ซูดาน 2 ราย
– จากประเทศเมียนมา 2 ราย

? สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 128 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.8 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 103 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 80.7)
– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 62,459 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 564,138 ราย
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 12 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 53,158 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 11 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 116 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 151 ของโลก

? สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,412 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 21 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,206 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 344,018 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 1,133 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 2,440 ราย
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 11 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 49 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 4 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 0 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม


ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]