15ค่ำ เดือน8 วันอาสาฬหบูชา ภาษาจีนเรียกวันนี้ว่า 拜佛节 (ไป้ฝอเจี๋ย bài fó jié) …

15ค่ำ เดือน8 วันอาสาฬหบูชา

ภาษาจีนเรียกวันนี้ว่า 拜佛节 (ไป้ฝอเจี๋ย bài fó jié)

หรือเรียกอีกอย่างว่า 三宝佛节 (ซานเป่าฝอเจี๋ย sān bǎo fó jié )โดย 三宝 แปลว่า พระรัตนตรัย เนื่งจากวันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบองค์สาม (พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์) นั่นเอง

สุขสันต์วันหยุดยาวครับ ใครที่เดินทางไปเที่ยวไหน ขอให้เดินทางปลอดภัย ทำทุกสิ่งอย่างมีสติครับ

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]