• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • #วัดต้าเจวี๋ยซื่อ #ดอกอวี้หลาน玉兰 ในช่วงระหว่างเดือนมีนาคมถึงเมษายนของทุกปี ในกร…

#วัดต้าเจวี๋ยซื่อ #ดอกอวี้หลาน玉兰 ในช่วงระหว่างเดือนมีนาคมถึงเมษายนของทุกปี ในกร…

#วัดต้าเจวี๋ยซื่อ #ดอกอวี้หลาน玉兰
ในช่วงระหว่างเดือนมีนาคมถึงเมษายนของทุกปี ในกรุงปักกิ่ง ไม่ว่าริมถนนและในชุมชนต่างๆ ก็จะมีดอกอวี้หลาน (玉兰 YuLan อังกฤษMagnolia แมกโนเลีย)ออกดอกบานสะพรั่ง ดูสวยงามมาก แต่ชาวปักกิ่งจะนิยมไปชมดอกอวี้หลานที่วัดวัดต้าเจวี๋ยซื่อ (大觉寺 DaJueSi)ซึ่งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองสิบกว่ากิโลเมตร เพราะว่าในวัดแห่งนี้ มีต้นอวี้หลานอายุมากกว่า 300 ปีเพียงต้นเดียวของกรุงปักกิ่งเลย

วัดต้าเจวี๋ยซื่อเริ่มสร้างขึ้นเมื่อปี 1068 มีประวัติศาสตร์ยาวนานเกือบจะพันปีแล้ว ภายในวัดมีต้นไม้โบราณ 160 ต้น รวมทั้งต้นแปะก๊วยอายุ 1,000 ปี ต้นอวี้หลานอายุ 300 ปี ต้นสนและไซเปรสโบราณที่มีอายุหลายร้อยปีอีกหลายต้น เป็นหนึ่งในวัดดอกไม้ที่มีชื่อเสียงของกรุงปักกิ่ง

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
รู้จีนตามอรัญญา

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]