• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • โครงการวิจัย ‘พื้นที่แห้งแล้งทั่วโลก’ เอื้อประโยชน์คุม ‘พายุทราย’ | XinhuaThai

โครงการวิจัย ‘พื้นที่แห้งแล้งทั่วโลก’ เอื้อประโยชน์คุม ‘พายุทราย’ | XinhuaThai

(แฟ้มภาพซินหัว : อาคารต่างๆ ถูกปกคลุมด้วยฝุ่นทรายในกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2021)

ปักกิ่ง, 30 มี.ค. (ซินหัว) — เมื่อวันจันทร์ (29 มี.ค.) โครงการระบบนิเวศพื้นที่แห้งทั่วโลก หรือ โกลบัล-ดีอีพี (Global-DEP) ซึ่งริเริ่มโดยสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยจำนวนหนึ่ง ซึ่งได้วางแผนงานและเป็นเวทีความร่วมมือให้กับการวิจัยและการจัดการพื้นที่แห้งแล้งทั่วโลก โดยนักวิจัยชาวจีนจะใช้ผลงานวิจัยเหล่านี้เป็นข้อมูลอ้างอิงเพื่อควบคุมการเกิดพายุทราย

อย่างไรก็ตาม ฟู่โป๋เจี๋ย หัวหน้านักวิทยาศาสตร์ของโครงการและนักวิชาการของสถาบันฯ กล่าวว่าโครงการยังขาดข้อมูลการตรวจสอบพื้นที่แห้งแล้งต่างๆ ในระยะยาว โดยเฉพาะพื้นที่แห้งแล้งในประเทศกำลังพัฒนาบางแห่ง

ฟู่กล่าวว่า พายุทรายกับความเสื่อมโทรมของผืนดินมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด พร้อมเสริมว่าโครงการนี้จะมุ่งศึกษาความเสื่อมโทรมของผืนดิน ช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศ และเอื้อต่องานควบคุมแหล่งพายุทราย

คณะนักวิจัยจากในและต่างประเทศในโครงการนี้ได้ร่วมกันกำหนดมาตรฐานระดับโลกสำหรับการสังเกตการณ์และการวิจัยพื้นที่แห้งแล้ง และจัดทำกรณีศึกษาว่าด้วยการปกป้องระบบนิเวศในพื้นที่แห้งแล้งในภูมิภาคที่แตกต่างกัน

สถาบันฯ ทิ้งท้ายว่าโครงการนี้จะร่วมมือกับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติและสมาพันธ์องค์การวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศ (ANSO) ในการจัดทำฐานข้อมูลสำหรับการจัดการระบบนิเวศของพื้นที่แห้งแล้ง

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :

Xinhua

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]