#ประโยคชวนคิด หากสิ่งไหน “สำคัญ” ต่อให้ลำบากแค่ไหนก็พยายามทำ แต่หาก “ไม่สำคัญ” ข…

#ประโยคชวนคิด หากสิ่งไหน “สำคัญ” ต่อให้ลำบากแค่ไหนก็พยายามทำ แต่หาก “ไม่สำคัญ” ข้ออ้างจะพรั่งพรูมาแทนที่ … จริงหรือไม่?

如果你认为重要,总会想到办法。如果你认为不重要,总会找理由。

Rúguǒ nǐ rènwéi zhòngyào, zǒng huì xiǎngdào bànfǎ. Rúguǒ nǐ rènwéi bù chóng yào, zǒng huì zhǎo lǐyóu.

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน #ภาษาจีนขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง

ติดต่อเรา