#ประโยคชวนคิด เราไม่จำเป็นต้องมีสิ่งที่ดีที่สุดในมือเรา ขอแค่เราทำทุกสิ่งที่มี ท…

#ประโยคชวนคิด เราไม่จำเป็นต้องมีสิ่งที่ดีที่สุดในมือเรา ขอแค่เราทำทุกสิ่งที่มี ที่ต้องทำ ให้ดีที่สุดก็พอ

最幸福的人并不是拥有最好的一切,只不过他们可以把一切都变成最好

Zuì xìngfú de rén bìng bùshì yǒngyǒu zuì hǎo de yīqiè, zhǐ bùguò tāmen kěyǐ bǎ yīqiè dōu biàn chéng zuì hǎo

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน #กำลังใจ #ภาษาจีนขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง

ติดต่อเรา