#ประโยคชวนคิด อย่าเสียเวลาไปกังวลและยึดติดกับสิ่งที่เราทำไม่ได้ …ยังมีอีกมากมา…

#ประโยคชวนคิด อย่าเสียเวลาไปกังวลและยึดติดกับสิ่งที่เราทำไม่ได้ …ยังมีอีกมากมายหลายสิ่งที่เราสามารถทำได้ จงทุ่มเทพลังไปกับสิ่งเหล่านั้น

与其担心你无法掌控的,不如将精力花在你能创造的事情上

Yǔqí dānxīn nǐ wúfǎ zhǎngkòng de, bùrú jiāng jīnglì huā zài nǐ néng chuàngzào de shìqíng shàng

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน #กำลังใจ #ภาษาจีน #ยามเช้า #อรุณสวัสดิ์ #早安

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง

ติดต่อเรา