วันนี้ 11 กุมภาพันธ์ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” ภาษาจีน ใช้คำว่า 万佛节 (…

วันนี้ 11 กุมภาพันธ์ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” ภาษาจีน ใช้คำว่า 万佛节 (wànfójié ว่านฝอเจี๋ย) และวันนี้ ยังตรงกับ 15ค่ำเดือน1 ตามปฏิทินจันทรคติของจีน คือ เทศกาลโคมไฟ 元宵节(yuánxiāojié หยวนเซียวเจี๋ย) ของจีนอีกด้วย โดยในเทศกาลโคมไฟ คนจีนจะประดับประดาโคมไฟ ลอยโคม และกินบัวลอยจีน

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืิองจีน #มาฆบูชา #เทศกาลโคมไฟ #หยวนเซียวเจี๋ย


ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง

ติดต่อเรา