จีนเริ่มทดสอบระบบเก็บลายนิ้วมือของชาวต่างชาติเมื่อเดินทางเข้าประเทศจีน โดยจะทดสอ…

จีนเริ่มทดสอบระบบเก็บลายนิ้วมือของชาวต่างชาติเมื่อเดินทางเข้าประเทศจีน โดยจะทดสอบที่แรก ณ สนามบินเซินเจิ้น ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์

สำหรับการเก็บลายนิ้วมือของชาวต่างชาติเมื่อเข้าจีน เพิ่งจะมีการกำหนดใช้ในปีนี้ โดยบังคับใช้กับชาวต่างชาติ อายุระหว่าง 14-70 ปี แต่ บุคคลที่ถือหนังสือเดินทางทูตและบุคคลอื่นที่ได้รับการอนุญาตจากทางจีนให้ไม่ต้องเก็บลายนิ้วมือ จะได้รับการยกเว้น

การเก็บลายนิ้วมือ ถือเป็นหนึ่งในมาตรการรักษาความปลอดภัย ซึ่งมีการนำมาใช้ในหลายประเทศ

อ้ายจงเล่าเรื่องจาก BeijingHour

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง

ติดต่อเรา