เมืองซีอาน ที่เพิ่งได้รับแต่งตั้งจากทางการจีนให้เป็นเมืองผู้นำห้องน้ำจีน …ได้ต…

เมืองซีอาน ที่เพิ่งได้รับแต่งตั้งจากทางการจีนให้เป็นเมืองผู้นำห้องน้ำจีน …ได้ติดตั้งป้ายขนาดใหญ่ตามย่านสถานที่สำคัญ เพื่อแสดงจุดที่ตั้งของห้องน้ำสาธารณะและห้องน้ำที่เตรียมเอาไว้ให้บริการฟรีตามย่านต่างๆในซีอาน และเมื่อเราสแกน QRCode เราสามารถเห็นแผนที่แสดงจุดที่ตั้งห้องน้ำสาธารณะและห้องน้ำที่ให้บริการฟรีในย่านนั้นได้ทันที (ดังรูปที่ 3)

ป้ายที่อ้ายจงถ่ายมา ตั้งอยู่บริเวณย่านหอกลอง-หอระฆัง ใจกลางเมืองซีอาน โดยแสดงที่ตั้งในย่าน 柏树林街道

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน #ห้องน้ำจีน #ซีอานขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง

ติดต่อเรา