รัฐบาลท้องถิ่นเมืองเซียงไฮ้เปิดตัวหนังสือ “Little Man” หนังสือเรียนฉบับพิเศษเพื่…

รัฐบาลท้องถิ่นเมืองเซียงไฮ้เปิดตัวหนังสือ “Little Man” หนังสือเรียนฉบับพิเศษเพื่อเด็กนักเรียนชายวัยประถม ซึ่งร่างกายกำลังมีความเปลี่ยนแปลงและเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นตอนต้น

เนื้อหาในหนังสือจะสอนให้เด็กชายจีนเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ,เข้าใจเรื่องเพศอย่างถูกต้อง รวมถึงการสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง การมีความรับผิดชอบ การเป็นสุภาพบุรุษในแบบฉบับลูกผู้ชายตัวจริง

สรุปคือหนังสือเรียนเล่มนี้จะสอนเด็กชายจีนวัยราวๆ10ขวบ ให้เข้าสู่ช่วงวัยรุ่นตอนต้นและเติบโตเป็นลูกผู้ชายอย่างแท้จริง…”สอนชายให้เป็นชาย”

หนังสือเรียนเล่มนี้ถือเป็นเล่มแรกที่มีการจัดทำขึ้นในจีนที่มีเนื้อหาสอนชายให้เป็นชายสำหรับนักเรียนจีน

อ้ายจงเล่าเรื่องจาก BeijingHour

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน


ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง

ติดต่อเรา