การสัมมนาเรื่อง “AI 101: Introduction to Ai” | Foresee the Future by grassroot Ai

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง (กระทรวง อว.) ร่วมกับ Global Shapers Community, Shenzhen จัดสัมมนาออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ “AI 101: Introduction to Ai”

  • เอไอคืออะไร มีอะไรบ้าง
  • สายงานต่างๆ ในเอไอ
  • แนะแนวการเตรียมตัวเรียนด้านเอไอ
  • ช่วง Q&A ถาม-ตอบ

วันพุธที่ 19 พ.ค. 2564
19.30 – 21.00 น. (เวลาไทย)

Speaker
Niran Pravithana (CBO of Vulcan Coalition)

Moderator
Markey Tan (Curator, Global Shapers Community, Shenzhen)

*ไม่มีการสอนโค้ดดิ้ง เน้นแนวทางเพื่อการศึกษาต่อเอง
อีเว้นท์นี้เหมาะสำหรับ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองที่สนใจเตรียมตัวในด้านเอไอ หรือกลุ่มคนที่มีความสนใจในเอไอแต่ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม (ในอีเว้นท์นี้จะไม่มีข้อมูลเจาะลึกเกี่ยวกับเอไอด้านต่างๆ)

ติดต่อเรา