วันที่ 21 พฤษภาคม ตรงกับวันชาสากล(International Tea Day) ขอบคุณเพื่อนบ้านชวนไปชิ…

วันที่ 21 พฤษภาคม ตรงกับวันชาสากล(International Tea Day) ขอบคุณเพื่อนบ้านชวนไปชิมชาที่ร้านชาของเธอ ขอบคุณช่างภาพเก็บภาพสวยๆ ขอให้เพื่อนๆ ทุกคนมีเวลาพักผ่อน แล้วขยันทำงานต่อไป 😊


ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
ลึกชัดกับผิงผิง

ติดต่อเรา