จีนเดินหน้าปรับปรุง ‘สิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศ’ คุมเข้มรอบด้าน | XinhuaThai

(แฟ้มภาพซินหัว : ฝูงนกนางนวลหัวดำ บริเวณใกล้สะพานแม่น้ำแยงซี จี่เจียง ในเขตเจียงจิน เทศบาลนครฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน วันที่ 11 พ.ย. 2020)

ปักกิ่ง, 9 ก.ย. (ซินหัว) — เอกสารแผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนของจีน (Human Rights Action Plan of China) ปี 2021-2025 ซึ่งเผยแพร่โดยสำนักงานข้อมูลข่าวสารแห่งคณะรัฐมนตรีจีน ระบุว่าจีนจะต่อสู้และคว้าชัยในการต่อสู้กับมลพิษ รวมถึงเดินหน้าปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศอย่างต่อเนื่อง

แผนปฏิบัติการฯ ระบุว่าจีนจะดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อป้องกันและควบคุมมลภาวะในชั้นบรรยากาศ และปฏิบัติตามข้อผูกพันด้านการลดมลพิษทางอากาศและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

มีการคาดการณ์ว่าความหนาแน่นเฉลี่ยของฝุ่นพีเอ็ม2.5 (PM2.5) ในเมืองระดับแคว้นขึ้นไปของจีน จะลดลงร้อยละ 10 ส่วนปริมาณการปล่อยไนโตรเจนออกไซด์และสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายต่างๆ จะลดลงมากกว่าร้อยละ 10 ตามลำดับ

จีนจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งของการบำบัดและอนุรักษ์น้ำ โดยแผนปฏิบัติการฯ ระบุว่าจะเดินหน้ารณรงค์การปกป้องสิ่งแวดล้อม เพื่อบำบัดแหล่งน้ำที่มีสีดำและส่งกลิ่นเหม็นในเมืองต่างๆ ตลอดจนกำจัดการเกิดแหล่งน้ำลักษณะดังกล่าวในพื้นที่เมือง

สำหรับการอนุรักษ์ดิน จีนจะคุมเข้มและปรับปรุงการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรอย่างปลอดภัย ลดการใช้สารกำจัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคมี และจัดการมลพิษที่เกิดจากฟิล์มพลาสติกทางการเกษตร

แผนปฏิบัติการฯ ระบุว่าจะมีการบำบัดน้ำเสียและการจัดการขยะมูลฝอย โดยจีนจะสร้างเครือข่ายท่อบำบัดน้ำเสียครอบคลุมพื้นที่เมืองทั้งหมด กำกับควบคุมการบำบัดน้ำเสียจนถึงการจัดการกากตะกอนน้ำเสียให้ไม่เป็นอันตรายถึงร้อยละ 90 และจัดตั้งระบบพื้นฐานสำหรับทิ้ง รวบรวม ขนส่ง และกำจัดขยะในครัวเรือนที่คัดแยกแล้วในเมืองระดับแคว้นขึ้นไป

นอกจากนั้นจีนยังตั้งเป้าหมายปรับปรุงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมด้วยกฎหมาย โดยจะมีการปรับปรุงระบบกฎหมายสิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศ กำหนดและแก้ไขกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ และผลักดันการกำหนดและการแก้ไขมาตรฐานทางสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ จีนจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดเพื่อจัดการอาชญากรรมด้านสิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศตามบทกฎหมาย

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :

Xinhua

ติดต่อเรา