กว่างซีจัด ‘เดือนแลกเปลี่ยนคนเก่งหนานหนิง-อาเซียน’ สร้างผู้ประกอบการ-นวัตกรรม | XinhuaThai

(แฟ้มภาพซินหัว : ภาพกิจกรรมเดือนแห่งการแลกเปลี่ยนผู้มีความรู้ความสามารถหนานหนิง-อาเซียน ปี 2021 ในนครหนานหนิง เมืองเอกของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางตอนใต้ของจีน วันที่ 24 ก.ย. 2021)

หนานหนิง, 25 ก.ย. (ซินหัว) — เมื่อวันศุกร์ (24 ก.ย.) นครหนานหนิง เมืองเอกของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางตอนใต้ของจีน เริ่มการจัดกิจกรรมเดือนแห่งการแลกเปลี่ยนผู้มีความรู้ความสามารถหนานหนิง-อาเซียน ปี 2021 ทั้งทางออฟไลน์และออนไลน์ พร้อมประกาศผลการแข่งขันการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมชั้นยอดระดับนานาชาติหนานหนิง ปี 2021 และรายการเงินอุดหนุนผู้มีความรู้ความสามารถด้านการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม “แผนการยงเจียง” (ประเภททีม) ปี 2020

ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา หนานหนิงได้บ่มเพาะทีมผู้มีความรู้ความสามารถด้านการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมระดับสูงอย่างแข็งขัน โดยตั้งแต่ปี 2014 มีการฝึกอบรมผู้นำด้านการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม รวมถึงทีมงาน จำนวน 138 ทีม พร้อมจัดสรรเงินอุดหนุนตั้งแต่ 5 แสนหยวนจนถึง 10 ล้านหยวน (ราว 2.58-51.7 ล้านบาท) ให้ทีมที่ได้รับคัดเลือก ขณะเดียวกันมีการรวบรวมผู้มีความรู้ความสามารถระดับสูงในด้านต่างๆ เกือบ 1,100 คน และมอบเงินอุดหนุนเกือบ 200 ล้านหยวน (ราว 1.03 พันล้านบาท)

กว่างซีติดต่อกับอาเซียนทั้งทางบกและทางทะเล ถือเป็นด่านหน้าและช่องทางการเปิดเสรีความร่วมมือกับอาเซียนของจีน ตั้งแต่ปี 2009 หนานหนิงจัดกิจกรรมเดือนแห่งการแลกเปลี่ยนผู้มีความรู้ความสามารถหนานหนิง-อาเซียนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 13 ปี  ทำให้หนานหนิงสามารถดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางออนไลน์และออฟไลน์กว่า 600,000 คน  โดยผ่านการจัดงานมหกรรมแสดงสินค้าจีน-อาเซียน (China-ASEAN Expo) และการประชุมสุดยอดทางธุรกิจและการลงทุนจีน-อาเซียน (China-ASEAN Business and Investment Summit)

(แฟ้มภาพซินหัว : ภาพกิจกรรมเดือนแห่งการแลกเปลี่ยนผู้มีความรู้ความสามารถหนานหนิง-อาเซียน ปี 2021 ในนครหนานหนิง เมืองเอกของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางตอนใต้ของจีน วันที่ 24 ก.ย. 2021)
(แฟ้มภาพซินหัว : ภาพกิจกรรมเดือนแห่งการแลกเปลี่ยนผู้มีความรู้ความสามารถหนานหนิง-อาเซียน ปี 2021 ในนครหนานหนิง เมืองเอกของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางตอนใต้ของจีน วันที่ 24 ก.ย. 2021)

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :

Xinhua

ติดต่อเรา