ช่องทางการติดต่อหน่วยงานภายในสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กรณีเจ้าหน้าที่อยู่…

📢ช่องทางการติดต่อหน่วยงานภายในสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กรณีเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่าง Work From Home (WFH)
📲 สามารถติดต่อขอข้อมูลและติดต่อหน่วยงานภายในต่าง ๆ ได้ตามปกติ ทั้งในรูปแบบของเบอร์โทรศัพท์และอีเมลของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รายละเอียดดังภาพ 👇



ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา