อว. เผย ไทยฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 14,130,489 โดส เป็นอันดับสองของอาเซียน โดยมี 16.2%…

💉💉อว. เผย ไทยฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 14,130,489 โดส เป็นอันดับสองของอาเซียน โดยมี 16.2% ของประชากรทั้งประเทศที่ได้รับวัคซีนแล้วอย่างน้อยหนึ่งเข็ม ส่วนคนกรุงเทพฯ เกือบครึ่งหนึ่ง (46.6%) ได้รับวัคซีนแล้ว

(17 กรกฏาคม 2564) ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รายงานว่า ในขณะนี้ประเทศไทยได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว จำนวนรวม 14,130,489 โดส ซึ่งเป็นลำดับที่สองในภูมิภาคอาเซียน โดยมีผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วอย่างน้อยหนึ่งเข็ม จำนวน 10,697,578 คน หรือเท่ากับ 16.2% ของประชากร เป็นอันดับ 5 ของอาเซียน และได้ฉีดครบสองเข็มแล้ว 3,432,911 คน หรือเท่ากับ 5.2% ของประชากร

ในสัปดาห์ล่าสุด มีอัตราการฉีดวัคซีนเฉลี่ยวันละ 250,706 โดส

สำหรับจังหวัดที่มีผู้ที่ได้รับวัคซีนอย่างน้อยหนึ่งเข็มแล้วมากที่สุดต่อประชากร ได้แก่ ภูเก็ต (72.7% ของประชากรเป้าหมาย) ตามด้วยกรุงเทพมหานคร (46.6%), ระนอง (32.6%), พังงา (28.0%), นนทบุรี (26.3%), สมุทรปราการ (26.0%) และสมุทรสาคร (24.7%)

#อว.
#วัคซีนขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา