#ทางรถไฟ #จีน #ลาว ทางรถไฟจีน-ลาวปูรางสร็จแล้ว วันที่ 12 ตุลาคม 2021 การปูราง…

#ทางรถไฟ #จีน #ลาว
ทางรถไฟจีน-ลาวปูรางสร็จแล้ว

วันที่ 12 ตุลาคม 2021 การปูรางรถไฟช่วงสุดท้าย 500 เมตรของทางรถไฟสายจีน-ลาวที่ทางออกอุโมงค์ม่านมู่ซู่จังหวัดสิบสองปันนา มณฑลยูนนานของจีนเสร็จสิ้นลงด้วยดี สองฝ่ายกำลังใช้ความพยายามเพื่อเปิดให้บริการทางรถไฟจีน-ลาวภายในปีนี้

ทางรถไฟจีน-ลาวเป็นส่วนประกอบสำคัญของเส้นทางหลักในเครือข่ายทางรถไฟแพนเอเชีย สถานีต้นทางจากเมืองอวี้ซีมณฑลยูนนาน ผ่านเมืองผู่เอ่อ สิบสองปันนา ด่านโม่ฮันชายแดนจีนลาว เมืองหลวงพระบางจนถึงกรุงเวียงจันทน์เมืองหลวงของลาว ความเร็วสูงสุด 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ทางรถไฟจีน-ลาวเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2016 ภายหลังจีนเสนอข้อริเริ่ม “1แถบ 1 เส้นทาง” จีนเป็นฝ่ายลงทุนสำคัญ เป็นทางรถไฟสากลที่เชื่อมต่อเครือข่ายทางรถไฟของจีน ใช้มาตรฐานเทคโนโลยีทางรถไฟจีนทั้งหมด

ระหว่างการก่อสร้าง ได้จ้างแรงงานลาวจำนวนมาก ทั้งได้สอนเทคโนโลยีและรูปแบบการบริหารให้ด้วย

ทางรถไฟจีน-ลาวระยะทางว่า 1,000 กิโลเมตร หลังเปิดให้บริการแล้ว การเดินทางจากเมืองคุณหมิงถึงกรุงเวียงจันทน์ใช้เวลาไม่ถึงวัน

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
ลึกชัดกับผิงผิง

ติดต่อเรา