เมืองชิงต่าวเริ่มดำเนินมาตรการคัดแยกขยะอย่างเป็นทางการแล้ว

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 เมืองชิงต่าวได้เริ่มดำเนินมาตรการคัดแยกขยะอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นเมืองแรกในมณฑลซานตงที่มีการใช้มาตรการดังกล่าว โดยในวันแรกที่เริ่มดำเนินมาตรการ มีผู้ฝ่าผืนและได้รับโทษไปแล้ว 18 ราย และมีองค์กรโดนปรับเงินจำนวน 5,000 หยวนแล้ว

กฎระเบียบ

ระเบียบการคัดแยกขยะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

(1) ขยะรีไซเคิล (ถังสีน้ำเงิน) เช่น กระดาษ ขวดพลาสติก แก้ว โลหะ และสิ่งทอ

(2) ขยะอันตราย (ถังสีแดง) เช่น แบตเตอรี่ใช้แล้ว หลอดไฟ ยารักษาโรค สี ภาชนะบรรจุสี ภาชนะบรรจุยาฆ่าแมลง และฟิลม์

(3) ขยะเปียก (ถังสีเขียว) ได้แก่ ขยะชีวภาพที่เน่าเปื่อยง่าย เช่น เศษอาหาร อาหารที่หมดอายุ เปลือกและแกนผลไม้ ผัก และพืช

(4) ขยะอื่น ๆ (ถังสีเทา) ได้แก่ ขยะอื่นที่ไม่ได้ระบุข้างต้น เช่น กระดาษชำระ หลอดพลาสติก กระดูกหมู/วัว/แพะ เปลือกผลไม้ เปลือกหอย และเซรามิค

บทลงโทษ

ประชาชนที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบใหม่นี้จะมีโทษปรับตั้งแต่ 50 – 200 หยวน แต่หากผู้ฝ่าฝืนเป็นบริษัทหรือองค์กรจะมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 หยวน

ในปัจจุบัน ทั้ง 7 เขตของเมืองชิงต่าว อาทิ เขตซื่อหนาน เขตซื่อเป่ย เขตพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ชายฝั่งตะวันตก มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการคัดแยกขยะครอบคลุมทั้งพื้นที่แล้ว และในปีนี้จะส่งเสริมและขยายสิ่งอำนวยความสะดวกในการคัดแยกขยะไปยังเมืองรองเจียวโจว เมืองรองผิงตู้ และเมืองรองหลายซีต่อไป

แหล่งที่มา

https://mp.weixin.qq.com/s/2JVDQoPjP5U64osaNZ1MtQ

ที่มา : https://thaibizchina.com/

ติดต่อเรา