ศุลกากรเขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฝู่พร้อมช่วยเหลือผู้ประกอบภาคธุรกิจในการส่งออก

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 ศุลกากรเขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฝู่ (ภายใต้การกำกับดูแลของศุลกากรนครเฉิงตู) ได้กล่าวถึงความสำเร็จในการช่วยเหลือผลักดันการส่งออกธุรกิจนวัตกรรมพลังงานใหม่ การอบรมแบบ Door-to-door เกี่ยวกับกฎระเบียบและความเสี่ยงในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ รวมถึงนโยบายการส่งออกสินค้าสู่สหภาพยุโรป เพื่อให้ธุรกิจภาคส่งออกได้เรียนรู้และเป็นการสร้างรากฐานที่สำคัญในการต่อยอดธุรกิจ รวมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศด้วย โดยล่าสุด ศุลกากรเขตฯ ได้สนับสนุนการตรวจสอบอุปกรณ์เก็บพลังงานสำหรับนวัตกรรมพลังงานใหม่จำนวน 56 ชุด มูลค่า 1.8 ล้านหยวน เป็นการตรวจสอบด้านความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์ก่อนดำเนินการจัดส่งไปยุโรป อุปกรณ์ดังกล่าวผลิตจากบริษัท Kaimai New Energy Co.,Ltd ซึ่งตั้งอยู่ที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจใหม่เฉิงตูตะวันออก (Chengdu Eastern New Area) โดยนายถาน เสี่ยวซวน รองประธานบริษัท Kaimai New Energy ได้กล่าวว่า บริษัทเน้น   การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมพลังงานรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะการพัฒนาด้านอุปกรณ์เก็บพลังงาน (แบตเตอรี่) และเทคโนโลยีระบบจัดการแบตเตอรี่ (Battery Management System) ในปี 2563 บริษัทฯ มีมูลค่าการส่งออก 11 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น   จากปี 2562 กว่า 16 เท่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 การแข่งขันที่รุนแรงจากต่างประเทศบริษัทฯ ได้รับความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากศุลกากรเขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฝู่เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในการนำบุคลากรกลับมาทำงานและการเข้าถึงตลาด

แหล่งที่มา Chengdu customs district P.R.china (19 ม.ค. 2564)

http://www.customs.gov.cn/chengdu_customs/519400/519403/3512906/index.html

ที่มา : https://thaibizchina.com/

ติดต่อเรา