ซีอานเปิดให้บริการรถไฟใต้ดินเพิ่มอีก 3 สาย เชื่อมต่อสถานที่ท่องเที่ยวไฮไลท์ของมณฑล

Xi’an Rail Transit Group ประกาศพร้อมเปิดให้บริการรถไฟใต้ดินสายที่ 5 6 และ 9 ภายหลังเสร็จสิ้นการทดสอบเดินรถอย่างเป็นทางการ โดยมีกำหนดการทยอยเปิดให้บริการครบทั้ง 3 เส้นทางภายในเดือน ธ.ค. นี้ โดยจะทำให้นครซีอานมีรถไฟใต้ดินให้บริการรวม 7 เส้นทาง (รวม Airport Express Railway) และอยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก 5 เส้นทาง

รถไฟใต้ดินหมายเลข 5 ระยะทางรวม 45.37 กิโลเมตร รวม 34 สถานี จากศูนย์นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตะวันตกของจีน (Western China Science And Technology Innovation Harbour: I-Harbour) เขตใหม่ซีเสียน มายังสถานีรถไฟนครซีอานตะวันออก (西安东站)

รถไฟใต้ดินหมายเลข 6 ระยะทางรวม 20.1 กิโลเมตร รวม 15 สถานี จากเขตพัฒนาอุตสาหกรรมไฮเทคนครซีอาน (เขตซีอานเกาซิน) มายังสถานีรถไฟนครซีอานสายใต้ คาดว่าจะสามารถลดการจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วนของ ถ. จิ่นเย่ ซึ่งเป็นถนนหลักของย่าน CBD นครซีอานจาก 40 นาที เหลือเพียง 15 นาทีเท่านั้น

รถไฟใต้ดินหมายเลข 9 ระยะทางรวม 25.29 กิโลเมตร รวม 15 สถานี จากสุสานจักรพรรดิ์จิ๋นซีฮ่องเต้ เขตหลินถง นครซีอาน มายังเมืองอุตสาหกรรมสิ่งทอ (Textile City) เขตฉ่านป้า ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการรถไฟฟ้าหมายเลข 9 เดินทางไปยังสุสานจักรพรรดิ์จิ๋นซีฮ่องเต้ได้โดยตรง โดยเป็นการเปิดให้บริการเร็วกว่ากำหนดเดิมในช่วงเดือน มิ.ย. 2564 เพื่อรองรับมาตรการการท่องเที่ยวในประเทศ และเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพงานมหกรรมกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 14 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-27 ก.ย. 2564

แผนผังเส้นทางรถไฟใต้ดิน 4 สาย (ไม่รวมรถไฟใต้ดินสายที่ 5 6 และ 9)

รถไฟใต้ดินทั้ง 3 เส้นนี้ นอกจากจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและการเดินทางของประชาชนในพื้นที่แล้ว ยังมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของมณฑลส่านซี โดยผ่านสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญคือ สุสานจักรพรรดิ์จิ๋นซีฮ่องเต้ ฮวาชิงกง ทะเลสาบเยี่ยนหมิง วัดชิงหลง วัดเจดีย์ห่านป่าน้อย พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์นครซีอาน ตลาดต้าถังตะวันตก สวนสาธาณะเฟิงชิ่ง และอุทยานนิเวศวิทยาวัดมู่ถ่า เป็นต้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้การเดินทางไปท่องเที่ยวให้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของมณฑลส่านซี โดยมากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และมักตั้งอยู่นอกตัวเมือง

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก คกก. พัฒนาและปฏิรูปมณฑลส่านซี (NDRC) ระบุว่าเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2563 NDRC ได้อนุมัติแผนการก่อสร้างรถไฟใต้ดินสายที่ 15 ระยะที่ 1 ซึ่งมีกำหนดจะเริ่มก่อสร้างในช่วงปลายปี 2563 ปัจจุบัน NDRC อนุมัติแผนการก่อสร้างรถไฟใต้ดินของนครซีอานไปแล้ว 12 เส้นทาง รวมระยะทาง 392 กิโลเมตร ซึ่ง Xi’an Rail Transit Group ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ (รวมโครงการส่วนต่อขยาย) 4 เส้นทาง รวมระยะทาง 132 กิโลเมตร มีจำนวนผู้ใช้บริการต่อวัน เฉลี่ย 2.6 ล้านคน และกว่า 3.3 ล้านคน/วันในช่วงเทศกาลและวันหยุดยาว สอดคล้องกับทิศทางการเร่งพัฒนาระบบขนส่งมวลชนของรัฐบาลนครซีอานให้ครอบคลุมในทุกเขตของนครซีอาน คาดการณ์ว่าระหว่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของมณฑลส่านซีฉบับที่ 14 ที่กำลังจะเริ่มนำมาใช้อย่างเป็นทางการในปี 2564 นครซีอานตั้งเป้ายกระดับเครือข่ายการขนส่งทางรางให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนการใช้บริการรถไฟใต้ดิน/โมโนเรลต่อรถโดยสารประจำทาง ให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือไม่ต่ำกว่า 6 ล้านคน/วัน เพื่อลดปริมาณความหนาแน่นของรถยนต์ในชั่วโมงเร่งด่วนและเพื่อลดปริมาณมลพิษจากเครื่องยนต์ที่มีการสันดาปไม่สมบูรณ์ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการเกิดมลพิษทางอากาศของนครซีอาน

ที่มา : https://thaibizchina.com/

ติดต่อเรา