บริษัท Ehang เดินหน้าจัดตั้งโรงงานผลิตโดรนขนส่งผู้โดยสารในเมืองหยุนฝู มูลค่า 42 ล้านหยวน

บริษัท Ehang ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาและผลิตโดรนขนส่งผู้โดยสารที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นครกว่างโจวมีแผนจัดตั้งโรงงานผลิตโดรนขนส่งผู้โดยสารในเมืองหยุนฝู มณฑลกวางตุ้ง มูลค่าการลงทุน 42 ล้านหยวน (6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

เมื่อเดือนกรกฎาคม 2563 บริษัท Ehang เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะจัดตั้งโรงงานผลิตและทดสอบโดรนขนส่งผู้โดยสาร (autonomous aerial vehicle : AAV) ในเมืองหยุนฝู มณฑลกวางตุ้ง มูลค่าการลงทุน 42 ล้านหยวน (6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งเงินลงทุนส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น ทั้งนี้ บริษัท Ehang ตั้งเป้าหมายว่าโรงงานดังกล่าวจะผลิตโดรนขนส่งผู้โดยสารจำนวน 2 รุ่น ได้แก่ โดรนโดยสารประเภท 1 ที่นั่งรุ่น 116 AAV และโดรนโดยสารประเภท 2 ที่นั่ง รุ่น 216 AAV จำนวน 600 ลำต่อปี

นายหู หัวจือ (Hu Huazhi) ประธานกรรมการบริหารบริษัท Ehang กล่าวว่า ปัจจุบัน โดรนขนส่งผู้โดยสาร   เชิงพาณิชย์กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้นจึงทำให้บริษัทตัดสินใจที่จะขยายการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในจีน

ทั้งนี้ นับได้ว่าบริษัท Ehang เป็นผู้นำด้านการพัฒนาและผลิตโดรนขนส่งผู้โดยสารของโลก ซึ่งเมื่อปี 2559 บริษัท Ehang ได้เปิดตัวโดรนขนส่งผู้โดยสารลำแรกของโลกภายใต้ชื่อ Ehang 184 ในงานแสดงสินค้า “Consumer Electronics Show” ที่นครลาสเวกัส นอกจากนี้ บริษัท Ehang ได้มีการร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีในต่างประเทศเพื่อพัฒนาโดรนแท็กซี่ และระบบขนส่งสินค้าและผู้โดยสารทางอากาศอีกด้วย

ปัจจุบัน มณฑลกวางตุ้งเป็นที่ตั้งของบริษัทโดรนจำนวน 12,854 แห่ง มากที่สุดในจีน โดยเมืองเซินเจิ้นและนครกว่างโจวเป็นสองเมืองสำคัญที่เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีโดรนระดับโลก และเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทโดรนที่มีชื่อเสียง เช่น บริษัท DJI บริษัท XAG และบริษัท Ehang

นางสาวสวนีย์ โชติจิรพรรณ เขียน
นายสรศักดิ์ บุญรอด เรียบเรียง

ที่มา : https://thaibizchina.com/

ติดต่อเรา